Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Ingen merknader

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartmentet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Finanstilsynet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Statistisk Sentralbyrå
Til toppen