Høyringsinstansar

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • Departementene
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Finnmark fylkeskommune
 • HSH
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nordland fylkeskommune
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Troms fylkeskommune
 • Unio
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund