Høringsinstanser

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Landets helseforetak
 • Legeforeningen
 • Leverandørforeningen for helsesektoren
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Norsk Audiografforbund
 • Norsk Pensjonistforbund
 • SAFO
 • Statens helsetilsyn