Høringsinstanser

 • Fornyingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Regjeringsadvokatembetet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Fellesforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon   
 • Oljeindustriens Landsforening
 • Rederienes Landsforening RLF
 • Norsk Industri
 • HSH
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforening Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • KS
 • BA-HR
 • A. Olafsen Skipsservice AS
 • Aker Yards AS
 • BMV AS
 • Fiskerstrand Verft AS
 • Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS
 • Fosen Mek. Verksteder AS
 • Grenland KSI
 • Havyard Leirvik AS
 • Heerema Tønsberg (Grenland Group ASA)
 • Karmsund Maritime Service AS
 • Karmøy Stålindustrier AS
 • Kleven AS
 • Leirvik Module Technologie Stord
 • Midsund Bruk AS
 • Mjosundet Båtbyggeri AS
 • Muehlhan Norge AS
 • Nymo AS
 • Scan Works Power AS
 • Skanpol Industries
 • Stord Offshore AS
 • Ulstein Verft AS
 • Vestprodukt AS
 • West Contractors AS
 • HMR Husnes AS
 • Mühlhan SP ZOO
 • Maritime Surface Protection Poland SPZOO
 • Novatrek OÜ
 • Saprega
 • Skanpol Industries SP. Z O O
 • Time Personale LTD
 • Aibel AS
 • Adversitus Norge
 • UAB Gridera
 • Genfer Lloyd SP Z O O
 • Saprega
 • TMTK UAB
 • Teraco Ship Service S.C.
 • Stalkon SP. Z. O. O.
 • HR Team PL SP ZOO
 • Stein Evju
 • Henning Jakhelln