Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbejdstilsynet
 • Arbetsmiljöverket
 • Arbeidsministeriet, Arbetarskyddsavdelingen
 • Bedriftsforbundet
 • Bergen Brannvesen
 • Bergen Sjøfartsmuseum, UiB v/ Arild Marøy Hansen
 • BNL Byggnæringens Landsforening
 • DSB
 • Fagforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg
 • Global Underwater Explorers
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
 • Havforskningsinstituttet
 • Helsetilsynet
 • HiB/Dykkerutdanningen (DU)
 • HMS - faglig forum
 • IANTD Nordic
 • Justisdepartementet
 • KNM Tordenskjold Dykker- og froskemannsskolen
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nasjonalt Kompetansesenter for Hyperbar- og Dykkemedisin Haukeland Universitetssykehus
 • NITO
 • Noomas AS
 • Norges Bondelag
 • Norges Dykkeforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) (Veidekke AS) Avd 6 Vest
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører (NBU)
 • Norsk Grottedykkerforbund
 • Norsk Institutt for vannforskning
 • Norsk RedningsdykkerForum
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Norsk Undervanns Institutt (NUI)
 • Norsk Yrkesdykkerskole (NYD)
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • PADI Nordic
 • Petroleumstilsynet
 • Rederienes Landsforening
 • Regional komité for forskningsetikk Universitetet i Bergen
  Det medisinske fakultet
 • SGS Samarbeidsgruppen for Sertifiseringsorganer
 • Skogbrukets landsforening
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Klima- og forurensningsdirektoratet
 • Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
 • Tekna
 • Tromsø Brann- og redningstjeneste
 • Unio
 • Vinnueftirlit Ríkisins
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund