Høringsinstanser

Høringsinstanser

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Det norske maskinistforbund
 • Finansdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Fraktefartøyenes Rederiforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • NAV Internasjonalt
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Rederienes Landsforening
 • Sentralskattekontoret for utenlandssaker
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjømannsforeningenes Landsforbund
 • Skattedirektoratet
 • Skipsregisterene
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund