Høringsinstanser

 

  • Akademikerne
  • Finansdepartementet
  • Finansnæringens fellesorganisasjon
  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • KS
  • LO
  • Pensjonskasseforeningen
  • Unio
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund