Høringsinstanser

Advokatforeningen
Akademikerne
Antirasistisk Senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bosnia-Herzegovina Forbundet i Norge
Datatilsynet
Departementa og Statsministerens kontor
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Flyktninghjelpen
HSH
Innvandrernes Landsorganisasjon
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og styresmaktene
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombodet
MiRA-Senteret
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Den norske Dommerforeningen
Ressurssenter for pakistanske barn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
SOS Rasisme
Tamil Development Network of Norway
Unio
Utlendingsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund