Høringsinstanser

  • Akademikerne
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
  • Landsorganisasjonen Norge (LO)
  • Landsforeningen for barnevernsbarn
  • Norsk Fosterhjemsforening
  • Statens pensjonskasse
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)