Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Alle landets kommuner
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Attføringsbedriftene
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening, FFA
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
 • Helsedirektoratet
 • HSH
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge LO
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede, LAFY
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming NAKU
 • Nordlandsforskning
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
 • Rådet for psykisk helse
 • SAFO
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • UNIO
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Sametinget