Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Den norske legeforening
 • Departementene
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • HSH
 • KS
 • LO
 • NHO
 • UNIO
 • YS