Høringsinstanser

 • Fornyingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Arbeidmandsforbund
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon 
 • NHO Service
 • HSH
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter 
 • KS
 • Universitetet i Oslo v/ prof Stein Evju