Høyringsinstansar

 • Alle departementa
 • Statsministerens kontor
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • HSH - en hovedorganisasjon for arbeidslivet
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • Fellesforbundet
 • Informasjonssenteret Hieronimus
 • Nei til EU