Høyringsinstansar

  

 • Alle departementa
 • Arbeidsretten
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Politidirektoratet
 • Regjeringsadvokaten
 • Utlendingsdirektoratet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Akademikerne
 • Fellesforbundet
 • Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge
 • Norges Rederiforbund
 • Riksadvokaten
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Utlendingsnemnda
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon