Høringsinstanser

 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapspartementet  
 • Kommunal- og regionaldepartementet  
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Fellesforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk olje og gass
 • NHO Sjøfart
 • Norsk Industri
 • Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • KS
 • UiO, v/ Inst. for privatrett