Høringsinstanser

Høringsinstanser:

  • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
  • Akademikerne
  • Landsorganisasjonen i Norge
  • Unio
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
  • Oslo kommune
  • Pensjonskasseforeningene
  • Finansnæringens Fellesorganisasjon
  • Kommunal- og regionaldepartementetFinansdepartementet