Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Forsvarets pensjonistforbund
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Jernbanepensjonistenes forbund
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KS
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Pensjonistforbundet
 • Politiets pensjonistforbund
 • Postpensjonistenes landsforbund
 • Samferdselsdepartementet
 • Seniorenes fellesorganisasjon
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens Seniorråd
 • Statens vegvesens pensjonistforbund
 • Telepensjonistenes landsforbund
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund