Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Alle departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Politidirektoratet
 • Unio
 • Utlendingsdirektoratet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Datatilsynet
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Utlendingsnemnda
 • Norges juristforbund
 • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon