Høyringsinstansar

 • Alle departementa
 • Statsministerens kontor
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • HSH - en hovedorganisasjon for arbeidslivet
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • Fellesforbundet
 • Trygderetten
 • Den norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Domstolsadministrasjonen
 • Nei til EU
 • Beskæftigelsesministeriet (Danmark)
 • Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering
 • Arbetsmarknadsdepartementet (Sverige)
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
 • Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)