Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Alle departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Fylkesmennene
 • Kommunene
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • OMOD
 • Politidirektoratet
 • Samarbeidsforum mot fattigdom
 • Sámediggi - Sametinget
 • Statsministerens kontor
 • Unio
 • Utlendingsdirektoratet
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund