Høringsinstanser

 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Unio
 • Akademikerne
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Utlendingsdirektoratet