Høringsinstanser

 • Alle departementer
 • Statsministerens kontor
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Trygderetten
 • Skattedirektoratet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Virke
 • Sámediggi - Sametinget
 • Velferdsalliansen
 • Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Norges Blindeforbund
 • Kreftforeningen
 • Rådet for psykisk helse
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Aleneforeldreforeningen
 • Foreningen 2 foreldre