Høringsinstanser

Høringsinstanser

  • Akademikerne
  • Finansdepartementet
  • Finans Norge
  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • KS
  • LO
  • Oslo kommune
  • Pensjonskasseforeningen
  • Unio
  • YS