Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den norske aktuarforening
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Finanstilsynet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler Wassum
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kommunal‑ og regionaldepartementet
 • KS
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO Kommune
 • LO Stat
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonistpartiet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorenes fellesorganisasjon
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sparebankforeningen
 • Statens pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Storebrand Livsforsikring AS
 • Styret i Pensjonsordning for apotekvirksomhet v/SPK
 • Styret i Pensjonsordning for sykepleiere v/KLP
 • Unio
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund