Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Attføringsbedriftene
 • Datatilsynet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske legeforeningen
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Husbanken
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Kommunene
 • Kommunesektorens interesse- og arbeids­giverorganisasjon (KS)
 • Landsorganisasjonen Norge (LO)
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Rettspolitisk forening
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
 • Trygderetten
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Velferdsalliansen
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)