Høringsinstanser

 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Akademikerne
 • Unio
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens seniorråd
 • Kunnskapsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet