Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Fellesforbundet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund