Høringsinstanser

  • Beitostølen Helsesportsenter
  • Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH)
  • CatoSenteret
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Friluftslivets fellesorganisasjon
  • Norges Idrettsforbund
  • Ortopedtekniske Virksomheters Landsforbund
  • Samarbeidsforumet av funksjonhemmedes organisasjoner
  • Sunnaas Sykehus HF
  • Valnesfjord Helsesportsenter