Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Attføringsbedriftene
 • Blå Kors
 • Celebral Parese foreningen
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Forbundet for ledelse og teknikk
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening (FFA)
 • Frelsesarmeen
 • Frisknett AS
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Fylkesmannsembetene
 • Fylkeskommunene 
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Ideelt nettverk
 • Kirkens bymisjon
 • Kommunene
 • Kreftforeningen
 • KS
 • KS bedrift
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)
 • Lederne
 • Mental Helse
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • NITO
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NTL NAV
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Podium AS
 • Rehabilitation International
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sametinget
 • Senter for seniorpolitikk
 • Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i Oslo
 • Trygderetten
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)