Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Departementene
Finans Norge
Finanstilsynet
Hovedorganisasjonen Virke
Næringslivets hovedorganisasjon
Kommunesektorens organisasjon KS
LO
Statens pensjonskasse
Unio
YS