Høringsinstanser

 • Alle departementene
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den Norske Aktuarforening
 • Farmasiforbundet
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forsvarets seniorforbund
 • Gabler
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO Stat
 • Fagforbundet
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
 • Norsk Pensjon AS
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonistpartiet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regjeringsadvokaten
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Styret i Pensjonsordning for apotekvirksomhet v/SPK
 • Styret i Pensjonsordning for sykepleiere v/KLP
 • Trygderetten
 • Unio
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund