Høringsinstanser

 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderninseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Uio v/Institutt for privatrett