Høringsinstanser

 • Alle departementene
 • Statsministerens kontor
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Aleneforeldreforeningen
 • Foreningen 2 foreldre