Høringsinstanser

Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske aktuarforening
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
LO Kommune
LO Stat
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norsk Pensjon AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Pensjonstrygden for sjømenn
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Seniorenes fellesorganisasjon
Seniorsaken
Senter for seniorpolitikk
Statens pensjonskasse
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Styret i Pensjonsordning for apotekvirksomhet v/SPK
Styret i Pensjonsordning for sykepleiere v/KLP
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund