Høringsinstanser

Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Hovedorganisasjonen Virke
Norges Farmaceutiske Forening
Statens pensjonskasse