Høringsinstanser

 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderninseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • EL & IT Forbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk olje og gass
 • NHO Sjøfart
 • Norsk Teknologi
 • Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • KS
 • Uio v/Institutt for privatrett