Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

DEL V Vedlegg

Rundskriv I-6/98

Lov om omsetning av
alkoholholdig drikk m v

DEL V Vedlegg

Oversikt over informasjon bevillingsmyndigheten bør be om i forbindelse med søknad om kommunal skjenkebevilling

•Hvem søker bevilling? § 1-4b

Hvis søker er en juridisk person, bør også fysisk kontaktperson oppgis

• Hvem eier virksomheten? § 1-7b

• Hvem får slike inntekter eller har slik innflytelse som beskrevet i § 1-7b?

• Hva slags alkoholholdig drikk søkes det bevilling for? § 4-2 (øl, sterkøl, vin, brennevin)

• Gjelder søknaden alminnelig bevilling eller sluttet selskap? § 4-2

• Hvilke skjenketider søkes det om? § 4-4

• Opplysninger som er nødvendig for å vurdere vandel og egnethet til bevillingshaver, eiere og de som får slike inntekter eller har slik innflytelse som er beskrevet i § 1-7b:

- fødselsnummer/organisasjonsnummer
- skattekommune
- andre virksomheter (tidligere og eksisterende) som sentrale personer er involvert i
- har bevillingssøker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven fra før, i tilfelle
hvilke?

- hvilke opplysninger skal søkeren eventuelt pålegges å dokumentere, jf § 1-7 tredje ledd

• Tidspunkt for overdragelse bør oppgis dersom bevilling søkes i forbindelse med overdragelse, jf § 1-10

• Opplysninger om hvem som er styrer og stedfortreder, jf § 1-7c. Dokumentasjon av alder, ansettelse og kunnskap om alkoholloven (når vilkåret om dokumentert kunnskap trer i kraft), samt opplysninger som er nødvendige for å vurdere vandel (samme som for bevillingshaver m v)

- hvilke opplysninger skal søkeren eventuelt pålegges å dokumentere, jf § 1-7 tredje ledd

• Opplysninger om skjenkelokalet, jf § 4-2:

- adresse, gnr, bnr
• Bevilling gjelder for «et bestemt lokale», jf § 4-2, og bevillingsmyndigheten trenger derfor tegninger av stedet, med oversikt over arealer og funksjoner

• Bevilling gjelder for «en bestemt type virksomhet», jf § 4-2, og bevillingsmyndigheten trenger derfor en konseptbeskrivelse. Beskrivelsen bør inneholde:

- målgruppe (ungdom, voksne, eldre, familier)
- hva gjestene skal gjøre (spise/drikke/overnatte/selskap/dans...)
- åpningstider
- evt. underholdning
- spesiell stil/profil (etnisk/børs/internett/film/kostymer...)
• Opplysninger om forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk første kalenderår, jf § 7-1

Oversikt over informasjon bevillingsmyndigheten bør be om i forbindelse med søknad om kommunal salgsbevilling

• Hvem søker bevilling? § 1-4b

hvis søker er en juridisk person, bør også fysisk kontaktperson oppgis
• Dokumentasjon på handelsrett etter handelsloven, jf § 3-1

• Hvem eier virksomheten? § 1-7b

• Hvem får slike inntekter eller har slik innflytelse som beskrevet i § 1-7b?

• Hvilke salgstider søkes det om? § 3-7

• Opplysninger som er nødvendig for å vurdere vandel og egnethet til bevillingshaver, eiere og de som får slike inntekter eller har slik innflytelse som er beskrevet i § 1-7b:

- fødselsnummer/organisasjonsnummer
- skattekommune
- andre virksomheter (tidligere og eksisterende) som sentrale personer er involvert i
- har bevillingssøker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven fra før, i tilfelle
hvilke?

- hvilke opplysninger skal bevillingshaver eventuelt pålegges å dokumentere, jf § 1-7

tredje ledd

• Tidspunkt for overdragelse bør oppgis dersom bevilling søkes i forbindelse med over-

dragelse, jf § 1-10

• Opplysninger om hvem som er styrer og stedfortreder, jf § 1-7c. Dokumentasjon av

alder, ansettelse og kunnskap om alkoholloven (når vilkåret om dokumentert kunn-

skap trer i kraft), samt opplysninger som er nødvendige for å vurdere vandel (samme

som for bevillingshaver m v)

- hvilke opplysninger skal bevillingshaver eventuelt pålegges å dokumentere,

jf § 1-7 tredje ledd

• Opplysninger om salgsstedet, jf § 3-1:

- adresse, gnr, bnr
• Bevilling gjelder for «et bestemt lokale», og ikke i samme lokale som skjenkebevilling, jf § 3-1, og bevillingsmyndigheten trenger derfor tegninger av stedet, med oversikt over arealer og funksjoner

• Bevilling gjelder for «en bestemt type virksomhet», jf § 3-1, og det er gitt forskrift om at visse typer salgssteder ikke skal kunne gis bevilling, jf § 3-8, og bevillingsmyndigheten trenger derfor en konseptbeskrivelse. Beskrivelsen bør inneholde:

- type salgssted (dagligvare, ølutsalg, grønnsakhandel...)
- åpningstider
- spesiell stil/profil
• Opplysninger om forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk første kalenderår, jf § 7-1

Til toppen