Statsbudsjettet 2005

- Et budsjett for et mer inkluderende samfunn    

 

Regjeringens budsjettforslag for 2005 ble lagt fram 6. oktober 2004. Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag finner du i følgende proposisjon:

Stortingsproposisjon nr. 1 (2004-2005) – Arbeids- og sosialdepartementet

 

Pressemeldinger om budsjettet 2005:

–Et budsjett for et mer inkluderende samfunn 

Arbeidet med å redusere sykefraværet må intensiveres

 

Finansdepartementet har i tillegg en egen budsjettportal der det finnes en nyttig stikkordliste (Budsjettet fra A til Å).

 

 

 

Til toppen