Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nøkkeltall for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

Utgiftsposter

Mrd. kroner

Statsbudsjett AID

26,3

Folketrygden

226,5

Samlede utgifter

252,8

   
Fordelt på områder  
Inntektssikring og enslige forsørgere

109

Pensjoner m.v.

106,7

Arbeidsmarked

10,7

Administrasjon, forvaltning og utvikling, Arbeids- og velferdsetaten

10,5

Levekår

9

Integrering og mangfold

4,5

Beskyttelse og innvandring

1,4

Arbeidsmiljø og sikkerhet

0,7

Samer og nasjonale minoriteter

0,2

 

 

Viktige enkeltutgifter  
Alderdom

101,1

Dagpenger

4,8

Yrkesrettet attføring

11,5

Sykepenger

30,4

Uførhet

54,9

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler m.v

8,3

Forsørgertap og enslige forsørgere

6,5

Medisinsk rehabilitering

8,3

 

Til toppen