Revidert nasjonalbudsjett 2013

Arbeidsdepartementet legger fram forslag til revidert nasjonalbudsjett på sine områder tirsdag 7. mai kl 10.45

Folketrygdens utgifter reduseres med over 5 milliarder kroner. Arbeidstilsynet styrkes med 6 millioner kroner for å bedre sikkerheten blant arbeidstakere som er nye i arbeidslivet. Innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne økes. Tolketjenesten i NAV styrkes.

Pressemeldinger fra Arbeidsdepartementet


Budsjettdokumenter

Hoveddokument:

 

Tilleggsdokumenter:

  

Mer informasjon om revidert nasjonalbudsjett:

  

Til toppen