Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 ble presentert 14. oktober kl. 10.00. Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 ble lagt frem 8. november kl 10.00.

Solberg-regjeringens endringer til budsjettet for 2014

Tilleggsproposisjon nr 1 for statsbudsjettet 2014 ble lagt frem 8. november kl 10.00.

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger fra Arbeidsdepartementet


Mer om statsbudsjettet

Finansdepartementets nettside om statsbudsjettet, med alle dokumenter, spørsmål og svar, og A til Å om statsbudsjettet.______________________________________________________________

Regjeringen Stoltenberg IIs forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forlag til statsbudsjett for 2014 ble lagt frem 14. oktober kl. 10.00.

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger fra Arbeidsdepartementet