Opplysningsvesenets fond – prosjekt for utskilling av fondseiendommer til Den norske kirke

Stortinget har vedtatt at det i arbeidet med oppdelingen av Opplysningsvesenets fond (OVF) skal avklares hvilke bygninger kirken skal overta.

Oppdragsbrevet fra departementet til OVF klargjør retningslinjer og rammer for dette prosjektet. En oversikt over hvilke eiendommer det kan være aktuelt å overføre til kirken skal foreligge innen 1. juli 2021.

Les oppdragsbrevet (PDF)