Brev til kommunene om arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Brev til alle landets kommuner om ekstra beredskap i sommerferien.

Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ekstra beredskap i sommerferien