Høringsinstanser

Høringsliste:

 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosialdepartementet

Helsedepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeidstilsynet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Riksadvokaten

Fylkesmennene

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kirkerådet

Dagligvareforbundet

Handel og Kontor (HK)

Handelens- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Akademikernes Fellesorganisasjon (AF)

Akademikerne

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganissjon (SamFo),

Hakon-gruppen A/S

Norges-gruppen

Norges Kooperative Landsforening N K L

Reitan-gruppen

Norges Jernvarehandleres Forbund

Norges Sportsbransjeforbund

Norges Tekstilforbund

Norske Papirhandleres Landsforbund

Norske Skohandleres Forbund

Norsk Sentrumsforum ved Finn Sandven

Norsk Tipping A/S

Norsk Rikstoto

Gyda butikkene A/S

Mix-butikkene B A

Narvesen A/S

Small Shops Holding A/S

Tobakk- og Kioskhandelens Landsforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Petroleumsforening

Esso Norge A/S

Fina Norge A/S

Hydro-Texaco A/S

Shell A/S Norske

Statoil Norge A/S

Norges Bilbransjeforbund

Oslo Dagligvarekjøpmenns forening

Forbrukerrådet (FR)

Forbrukerombudet (FO)

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Konkurransetilsynet

Den Norske Turistforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Oslo Lufthavn Gardermoen

Sandefjord lufthavn, Torp

Luftfartsverket Hovedadministrasjonen

Flyselskapenes Landsforbund

Braathens

SAS Norge AS

Widerøe’s Flyveselskap ASA, Lysaker

Board of Airline Representative in Norway (Barin)