Høringsinstanser

Arbeidstilsynet

Byggevareindustriens forening

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske emballasjeforening

Departementene

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for naturforvaltning

Elektronikk Importør Foreningen

Elektronikkforbundet

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Forbrukertvistutvalget

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Olav Kåre Vatnøy

Håndtverksbedriftenes landsforening

Juss-Buss

Jusshjelpa i Nord-Norge

Konkurransetilsynet

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Norboat Båtbransjens Servicekontor AS

Norges Dykkeforbund

Norges Eksportråd

Norges Idrettsforbund

Norges idrettshøgskole

Norges Juristforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Padleforbund

Norges Røde Kors

Norges standardiseringsforbund

Norsk Aero Klubb

Norsk allmenn- standardisering

Norsk Bedriftsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Postordreforening

Norske Skiheisers Forening

Norsk Teknologisenter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes landsforening

PADI

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Pronorm AS

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Skiforeningen

Sjøfartsdirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn

Statens Helsetilsyn

Statens institutt for folkehelse

Statens institutt for forbruksforskning

Statens Næringsmiddeltilsyn

Statens Strålevern

Teknologibedriftenes Landsforening

Troll Mountain AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund