Vedlegg I til Konvensjonen om merking av edle metaller

Høring

Analysemetoder og andre prøvemetoder

Prøving av artikler av edelt metall som fremstilles for merking med Det Felles Kontrollmerke består av følgende to trinn:

  1. vurdering av partiets homogenitet, og
  1. bestemmelse av legeringens finhet.
  1. Partiets homogenitet kan vurderes ut i fra en av de følgende prøvemetoder
  1. strekprøve
  1. prøving med røntgenspektrometer; og
  1. analyse av spon tatt fra flere artikler i partiet.
  1. Finheten til de edle metallartiklene bestemmes ved en av de følgende godkjente analysemetoder

Platina:Gravimetrisk metode etter felling med diammoniumheksakloroplatinat

( EN 31210 / ISO 11210:1995 )

Gravimetrisk metode ved reduksjon med kvikksølvsublimat ( merkurioklorid )

( EN 31489 / ISO 11489:1995)

Spektrofotometrisk metode / ICP oppløsning

( pr. EN 31494 / ISO/DIS 11494 )

Atomabsorbsjon ( ISO / WD 11492 )

Gull:Kupellering ( EN 31426 / ISO 11426 : 1997 )

Spektrofotometrisk metode / ICP oppløsning ( ISO/WD 11493 )

[Palladium:Gravimetrisk bestemmelse ved hjelp av dimetylglyoxim

( EN 31490 / ISO 11490: 1995 )

Spektrofotometrisk metode / ICP oppløsning

( EN 31495 / ISO/DIS 11495 )]*

Sølv:Volumetrisk (potensiometrisk) medtode med bruk av kaliumbromid

( EN 31427 / ISO 11427 : 1993 ** )

Volumetrisk ( potensiometrisk ) metode med bruk av natriumklorid eller kaliumklorid ( ISO 13756: 1997)

* * * * * *

* Virksom først etter at endringen i konvensjonstekstens artikkel 2 har trådt i kraft.

** Endret ved rettelsesblad 1: 1994: "Avsnitt 4.2: Kaliumbromid, løsning, c(KBr) = 0,1 mol/l"