Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

ANFO- Annonsørforeningen

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA)

Barneombudet

Barnevakten

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Direktesalgsforbundet

EL- og IT forbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

IKT-Norge

Informasjonsteknologi-næringens forening

INMA (forening for interaktiv markedsføring)

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Markedsrådet

Mediebedriftenes Landsforening

Norges Markedsføringsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Post- og teletilsynet

Statens medieforvaltning

Stiftelsen eforum.no

Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk