Høringsinstanser

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Adopsjonsforum

Aetat Arbeidsdirektoratet

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Barneombudet

Den Norske Jordmorforening

Departementene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen Aktive Fedre

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Håndverksbedriftenes landsforening

InorAdopt

Kommunenes Sentralforbund

Krise- og rådgivningstelefon for menn

Kvinnefronten

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Frisørmesterforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk Kvinnesaksforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Redd Barna

Rikstrygdeverket

Statens helsetilsyn

Verdens Barn

YS