Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Bankklagenemnda
Banklovkommisjonen
Det juridiske fakultet, Bergen
Det juridiske fakultet, Oslo
Det juridiske fakultet, Tromsø
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Eforum.no
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukertvistutvalget
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsikringsklagekontoret
Husbanken
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Forsikringsforbund
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Statens lånekasse for utdanning
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen