Høringsinstanser


Adopsjonsforum

Arbeids- og sosialdepartementet

Asker kommune

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten, regionene

Barneombudet

Bergen kommune

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Inoradopt

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Kristiansand kommune

Moderniseringsdepartementet

Oslo kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Verdens Barn